خدمات راهبران خرد پارسی در یک نگاه

ارائه راهکارهای نوآورانه برای ارتقاء سطح دانش کسب‌و‌کارها

کلینیک کسب وکار

عارضه يابی و ارائه راه حل به کسب‌و‌کارهای مختلف توسط شبکه‌ای از مشاوران

کلوب مدیران حرفه‌ای

برگزاری نشست‌های هفتگی و ماهانه برای آشنايی و تسهیم دانش مديران حوزه های مختلف کسب و کار

دوره‌های آموزشی مدیریت دانش

برگزاری دوره ی عالیPost MBA با همكاری سازمان مديريت صنعتی و دوره‌های مدیریت دانش در سازمان ها

برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی

برنامه‌ریزی و اجرای کنفرانس‌های بین‌المللی در حوزه مدیریت  دانش 

برگزارکننده اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش مشتری

چشم انداز ما :رهبری جایگاه مشاوره‌ی مدیریت دانش در خاورمیانه

پروژه‌های انجام شده

گروه راهبران خرد پارسی پروژه های مختلفی را با محوريت مديريت دانش به انجام رسانده است

مهندسی مجدد فرآیندهای مدیریت بازرگانی با رویکرد مدیریت دانش مشتری در ‘گروه توسعه صنایع گداختار

توسعه فروش از طریق خلق ارزش پایدار برای مشتریان با رویکرد مدیریت دانش مشتری در شرکت پلیمر پیشرفته دانا

تمرکز بر مشتری با رویکرد مدیریت دانش  در شرکت داده ورزان جویا

شناسایی عوامل موثر برسرمایه اجتماعی و رابطه آن با خلق و تسهیم دانش در حوزه دارو

طراحی متودولوژی رشد سرمایه روانشناختی مثبت در شرکت آسیا شیمی طب

عوامل موثر بر شفافیت در رهبری اصیل سازمان

طراحی نظام تسهیم دانش در داروسازی آسیا شیمی طب

قرادادهای بین‌المللی و داخلی

سازمان مدیریت صنعتی

انعقاد تفاهم نامه همکاری با سازمان مديريت صنعتی برای برگزاری دوره های بلند مدت و كوتاه مدت و راه اندازی دپارتمان مديريت دانش در سازمان‌ها

شرکت Knowledge Consult

عقد تفاهم نامه همكاری با شركت فرانسوی مشاوره مديريت دانش Knowledge Consult

شرکت AAM مجارستان

تفاهم نامه همکاری با شركت مجارستانی AAM با سابقه مشاوره مديريت ٢٥٠٠شركت اروپايی

دانش را مديريت كنيد.

اعضای راهبران خردپارسی

پیمان کیان مرز
پیمان کیان مرز
عضو دپارتمان بین الملل
دكترای مدیریت کسب و کار دانش محور سازمانی  حوزه تخصصی صادرات کارشناسی ارشد: برنامه ریزی شهری.
شیما استاد رحیمی
شیما استاد رحیمی
عضو دپارتمان روابط بین‌الملل
دکترای مدیریت دانش محور حوزه تخصصی مدیریت پروژه و راه اندازی کسب و کار در.
محمد مهدی جعفری منش
محمد مهدی جعفری منش
عضوشبکه مشاوران
دکترای مدیریت دانش محور حوزه تخصصی IT و کارآفرینی،مشاور بین المللی کسب و کار (CMC).
پیام خلیلی
پیام خلیلی
عضو هیأت مدیره و مدیر دپارتمان مشاوره و کلینیک کسب و کار
دکترای مدیریت دانش‌محور حوزه تخصصی نفت و گاز، دبیر اولین كنفرانس بین المللی مدیریت دانش مشتری.
مریم مجیدیان
مریم مجیدیان
عضو هیأت مدیره
دکترای مدیریت دانش محور حوزه تخصصی صنایع شیمیایی و دارویی، پیشکسوت تولید مواد دندان پزشکی.
حمید امیری
حمید امیری
عضو هیأت مدیره و مدیر دپارتمان آموزش
دکترای مدیریت دانش محور حوزه تخصصی پلیمر وفرآیندهای تحقیق و توسعه، نوآوری،  و سرمایه‌های فکری.
مسعود شکرانی
مسعود شکرانی
رییس هیات مدیره
دکترای مدیریت دانش محور حوزه تخصصی IT ، چهره ماندگار مدیریت، از ستارگان جشنواره فن‌آوری.
حسین صدری افشار
حسین صدری افشار
عضو هیأت مدیره و مدیر دپارتمان بین‌الملل
دکترای مدیریت دانش محور  دبیر علمی اولین کنفرانس مدیریت دانش مشتری حوزه تخصصی صنایع دارویی.
سعید فیلسوفیان
سعید فیلسوفیان
عضو شبکه مشاوران
دکترای مدیریت دانش محور حوزه تخصصی منابع انسانی، عضویت در انجمن مدیریت ایران و انجمن روابط عمومی.