حمید امیری

/حمید امیری

حمید امیری

عضو هیأت مدیره و مدیر دپارتمان آموزش

دکترای مدیریت دانش محور حوزه تخصصی پلیمر وفرآیندهای تحقیق و توسعه، نوآوری،  و سرمایه‌های فکری   تحصیلات به ترتیب آخرین مدرک تحصیلی عنوان مقطع تحصیلی دانشگاه محل تحصیل
 • دکترای مدیریت دانش محور DBA (دوره مشترک MAKE و سازمان مدیریت صنعتی) (1392 - 1396)
 • مدیریت اجرایی پیشرفته در سازمان مدیریت صنعتی به مدت یک سال 1385
 • دوره MBA مدیریت - اجرایی در سازمان مدیریت صنعتی به مدت دو سال 1384 - 1383
 • کارشناس ارشد مهندسی پلیمر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1372 - 1375
 • کارشناس مهندسی شیمی گرایش پتروشیمی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1365 - 1370
سمت های اجرایی (پانزده سال اخیر)
 • 1397 تا کنون : مدیرعامل گروه صنعتی دانا پلیمر نیک
 • 1392 - 1397 : مدیرعامل شرکت پلیمر پیشرفته دانا (تولید و تأمین کننده مواد اولیه پلیمر)
 • 1392 - 1385 : مؤسس، سهامدار و مدیرعامل شرکت - Advanced Polymer (تأمین کننده مواد اولیه پلیمری در خارج از کشور)
 • 1385 - 1383 : مدیرعامل شرکت دانابسپار (طراحی و تولید قطعات مهندسی خودرو)
 • 1383 - 1381 : عضو هیأت مدیره و مدیر بازرگانی شرکت دانا بسپار (طراحی و تولید قطعات مهندسی خودرو)
حوزه‌های تخصصی
 • فرآیندهای تحقیق و توسعه، نوآوری، نوآوری باز و سرمایه‌های فکری
 • روش‌های پیاده سازی مدیریت دانش محور
 • اصول سیستم دینامیک در کسب و کار
 • روشهای خلق سازمان یادگیرنده
 • اصول Data Mining و کاربردهای آن در کسب و کار
 • مهارتهای رهبری در سازمان
 • مدیریت مالی
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت تحول