سعید فیلسوفیان

/سعید فیلسوفیان

سعید فیلسوفیان

عضو شبکه مشاوران

دکترای مدیریت دانش محور حوزه تخصصی منابع انسانی، عضویت در انجمن مدیریت ایران و انجمن روابط عمومی ایران -تحصیلات : دکترا:مدیریت کسب و کار دانش محور سازمانی-سازمان مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد: MBA گرایش مدیریت پروژه- سازمان مدیریت صنعتی کارشناسی: عمران- عمران دانشگاه آزاد اسلامی کاشان 3 -سمت های اجرایی (پنج سال اخیر): - مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت میدکو - مشاور مدیرعامل و مدیر امور قراردادهای شرکت نیک صنعت پارسیان (گروه بهمن) - مشاور مدیرعامل و مدیر توسعه بازار گروه فرآیند - قائم مقام مدیرعامل شرکت تیغه های فولادی ایران 4 - سوابق تحقیقاتی وپژوهشی : - عارضه یابی سیستم مدیریت هزینه و تامین منابع مالی در سبد پروژه های شرکت های ساختمانی(پایان نامه کارشناسی ارشد) - ارائه مدل تاثیر فرهنگ سازمانی بر پیشرفت غیر منتظره با میانجی گری مدیریت دانش (پایان نامه دکترا) 6 -عضویت در مجامع : - عضویت در انجمن مدیریت دانش ایران - عضویت در انجمن مدیریت ایران - عضویت در انجمن روابط عمومی ایران - عضویت در سازمان نظام مهندسی 7 - برگزاری کارگاهها ، سمینارها و سخنرانی ها و مصاحبه ها: - مصاحبه باروزنامه دنیای اقتصادبا محوریت تمرکز بر مشتری - مصاحبه با خبرگزاری تصویر روز و روزنامه تفاهم با محوریت مشکلات صنایع کوچک - نوشتن یاداشت برای ماهنامه بازار شهر در خصوص توجه به فرهنگ بازار هدف - سمینار معرفی مدل MAKE سمینار نیمروزه مدیریت استراتژیک روابط عمومی - سخنرانی رهبری اصیل - برگزاری کارگاه افزایش بهره ور شخصی - برگزاری کارگاه مدیریت دانش مشتری - برگزاری کارگاه مدیریت دانش - برگزاری کارگاه شناخت، تغییر و توسعه فرهنگ سازمانی - برگزاری کارگاه مدیریت دانش پروژه