پیام خلیلی

/پیام خلیلی

پیام خلیلی

عضو هیأت مدیره و مدیر دپارتمان مشاوره و کلینیک کسب و کار

دکترای مدیریت دانش‌محور حوزه تخصصی نفت و گاز، دبیر اولین كنفرانس بین المللی مدیریت دانش مشتری   تحصیلات :
 • دكتری حرفه ای مدیریت كسب و كار گرایش مدیریت دانش محور، سازمان مدیریت صنعتی، ایران، 1396
 • كارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، گرایش مدیریت استراتژیک دانشگاه علامه طباطبایی، ایران، 1383
 • كارشناسی ارشد MBA ، سازمان مدیریت صنعتی، ایران، 1381
 • كارشناسی، مدیریت صنعتی، دانشگاه بین المللی امام (ره) ایران، 1379
سوابق كاری :
 • مدیرعامل گروه توسعه و نوسازی صنایع گداختار، از سال 1382 تا كنون
 • مدیر مسئول نشریه تخصصی دانش شیرآلات، از سال 1380 تا كنون
 • عضو هیات مدیره شركت خرد پارسی از سال 1386 تا كنون
 • دبیر اولین كنفرانس بین المللی مدیریت دانش مشتری 1397
 • عضو هیات موسس شركت پیمانکاری عمومی پتروساز، سال 1387
 • موسس و ایده پرداز كنسرسیوم شیرآلات ایران از سال 1385
 • عضو كمیته راهبری اولین كنفرانس بین المللی شیرآلات خاورمیانه سال 1395
 • نایب رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران ، 1387 - 1393
مقالات :
 • پیام خلیلی، دكتر زاهد شیخ الاسلامی (1396)،تبیین الگوی گذر از یک سازمان سنتی به یک سازمان دانش محور در ایران ، كنگره بین المللی چشم اندازمدیریت كلاس جهانی در ایران
 • پیام خلیلی، دكتر زاهد شیخ الاسلامی(1396)، تاثیر جایگاه رهبری در فرآیند مدیریت دانش،سومین كنفرانس مدیریت و مهندسی صنایع
 • خلیلی،پیام (1385 )."آیا دستورالعمل ها به تنهایی برای پشتیبانی از ساخت داخل كافی است ".نشریه علمی – تخصصی صنعت شیرالات . ش.(4 ).ص.(2 .)
 • خلیلی،پیام(1385 )."كارآفرینی فراموش شده ". نشریه علمی – تخصصی صنعتشیرالات.ش.( 5 )ص.( 2 )
 • خلیلی،پیام (1385 )"حمایت ساخت داخل از شعار تا عمل ". نشریه علمی – تخصصی صنعتشیرالات.ش.( 6 )ص.( 2 .)
 • خلیلی،پیام (1386 )."عزم مدیران گاز برای ساخت داخل ". نشریه علمی – تخصصی صنعت شیرالات.ش.(7)ص.(2 الی 3 .)
 • خلیلی،پیام (1387.)(."صد سالگی صنعت نفت و .... ". نشریه علمی – تخصصی صنعتشیرالات.ش.(9 )ص.(2 .)
 • خلیلی،پیام ( 1387 )." ازكارگری تا كارآفرینی". نشریه علمی – تخصصی صنعتشیرالات.ش.( 10 )ص.( 2 الی 5 .)
 • خلیلی،پیام ( 1389 )."چالش هدفمندی یارانه ها در صنعت و نحوه تبدیل آن به فرصت ". نشریه علمی – تخصصی صنعت شیرالات.ش.(11 )ص.( 2 - 3 .)
 • خلیلی،پیام (1389 )."نحوه شکل گیری كنسرسیوم سازندگان شیرالات ایران". نشریه علمی –تخصصی صنعت شیرالات.ش.(12 )ص.( 2 و 3 .)
 • خلیلی،پیام (1392 )."نهضت جهاد خودكفای در صنعت نفت راهبرد وزارت نفت در نمایشگاههجدهم "نشریه علمی – تخصصی صنعت شیرالات .ش.(2 )ص.(2 الی 3 .)
 • خلیلی،پیام ( 1393 )."اقتصاد مقاومتی فرصتی برای جهش". نشریه علمی – تخصصی صنعتشیرالات .ش. (5 ) ص.(4 الی 5 .)
 • خلیلی،پیام (1393 )." كارت انرژی راه حل كنترل فشار تورمی در كشور". نشریه علمی – تخصصیصنعت شیرالات .ش.( 5 ) ص .(17 الی 19 .)
 • خلیلی،پیام (1393 )."خروج از ركود و رونق اقتصادی ". نشریه علمی – تخصصی صنعت شیرالات.ش. (6،7 )ص.( 4 الی 5 )
 • خلیلی،پیام ( 1393)."تدبیر دولت دهم فرصتی برای پیشرفت ". نشریه علمی – تخصصی صنعت شیرالات.ش.( 8 )ص.( 4 و 5 .)
 • خلیلی،پیام ) 1393 (."نقش مدیریت و راهبری بخش خصوصی در برنامه كلان صرفه جویی انرژی ".نشریه علمی – تخصصی صنعت شیرالات.ش.( 9 و 10 )ص.( 4 و 5 .)