پیمان کیان مرز

/پیمان کیان مرز

پیمان کیان مرز

عضو دپارتمان بین الملل

دكترای مدیریت کسب و کار دانش محور سازمانی  حوزه تخصصی صادرات کارشناسی ارشد: برنامه ریزی شهری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز کارشناسی: برنامه ریزی شهری از دانشگاه تبریز   3-سمت های اجرایی( ده سال اخیر):
 • مدیرعامل شرکت امید تجارت پیام (OTP) سال 1395 تا ادامه دارد
 • رئیس کمیته اقتصادی سوریه در ستاد توسعه اقتصادی ایران و سوریه (ریاست جمهوری) 1393 تا 1395
 • دبیر و عضو کمیته عمران و کشاورزی ستاد اقتصادی ایران و عراق ( ریاست جمهوری) 1392 تا 1393
 • مدیر پشتیبانی گروه مهندسی و توسعه اقتصادی البرز فام – 1392 تا 1393
 • قائم مقام حوزه وزارتی نفت – 1390 تا 1392
 • مدیر تصفیه سازمان خدمات و پشتیبانی صنعت نفت – 1391 تا  1392
  4- سوابق تحقیقاتی وپژوهشی :
 • بررسی توسعه فیزیکی شهرها مطالعه موردی بناب (پایان نامه کارشناسی ارشد)
 • بهره گیری از تجربیات مستندسازی شده در راستای نیل به سازمان يادگیرنده در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء)ص( (پایان نامه دکترا)
  5-عضویت در مجامع :
 • عضویت در خانه مدیران ایران
  6- تالیف و ترجمه:
 • مقاله توسعه پایدار با تاکید بر مقوله فضای سبز شهری
  7- برگزاری کارگاهها ، سمینارها و سخنرانی ها:
 • سمینار آموزسی مدیریت برنامه­ریزی و کنترل پروژه­های ساختمانی و مسکونی
 • دوره مدیریت تحول (دکترین­هاو نظامات)
 • مجری طرح ساماندهی ساختمانها و املاک وزارت نفت
 • مجری دوره مدیریت پروژه (دوره تخصصی تونل)